Danpower Eesti AS soojatootmine põhineb ca 90% ulatuses biomassil (hakkpuit ja saepuru).

  • Danpower Eesti AS põhitegevus on soojuse tootmine, jaotamine ja müük. Danpower Eesti AS kuulub saksa energiaettevõttele Danpower Gruppe

    Kontor ja klienditeenindus asub aadressil Vilja 14, Võrus, I korrusel.

  • Liitumine Danpower Eesti AS soojusvõrguga on iga liituja jaoks individuaalne, liitumise soovi kohta esitab taotleja avalduse. Iga uus tarbija ehitab omale sooja- trassi ja soojussõlme vastavalt Danpower Eesti AS poolt esitatud tehnilistele tingimustele.