Danpower Eesti AS soojatootmine põhineb ca 90% ulatuses biomassil (hakkpuit ja saepuru).