Võru kaugküttepiirkond


Soojusenergia hind


Alates 01.04.2019 on soojusenergia müügihind lõpptarbijale 54,30 €/MWh. Nimetatud hinnale lisandub käibemaks.
Alates 01.04.2019 on soojusenergia piirhind Võru kaugküttepiirkonnas 54,30 €/MWh. Nimetatud hinnale lisandub käibemaks.
Alates 01.05.2018 on soojusenergia müügihind lõpptarbijale 54,53 €/MWh. Nimetatud hinnale lisandub käibemaks.

Alates 01.01.2013 on soojusenergia piirhind Võru kaugküttepiirkonnas 55,27 €/MWh. Nimetatud hinnale lisandub käibemaks.

Võru kaugküttepiirkondi näeb järgmistelt kaartidelt:

 

Puiga kaugküttepiirkond

Soojusenergia hind


Alates 01.09.2020 on soojusenergia müügihind lõpptarbijale 55,38 €/MWh. Nimetatud hinnale lisandub käibemaks.
Alates 01.09.2020 on soojusenergia piirhind Puiga kaugküttepiirkonnas 55,38 €/MWh. Nimetatud hinnale lisandub käibemaks.
Alates 18.08.2011 on soojusenergia müügihind lõpptarbijale 47,69 €/MWh. Nimetatud hinnale lisandub käibemaks.
Alates 18.08.2011 on soojusenergia piirhind Puiga kaugküttepiirkonnas 47,69 €/MWh. Nimetatud hinnale lisandub käibemaks.

Puiga kaugküttepiirkonda näeb järgmiselt kaardilt:


Väimela kaugküttepiirkond

Piirhind (sulgudes müügihind, kui erineb piirhinnast)

alates 15.03.2022             84,71 €/MWh, millele lisandub käibemaks
alates 15.12.2021             79,63 €/MWh, millele lisandub käibemaks (perioodil 01.01-31.01.2022 on müügihinnaks 76,88 €/MWh)
alates 15.11.2021             75,49 €/MWh, millele lisandub käibemaks
alates 01.10.2021             72,92 €/MWh, millele lisandub käibemaks
kuni 30.09.2021                 69,57 €/MWh, millele lisandub käibemaks (01.09-30.09.2021 oli müügihinnaks 69,24 €/MWh)

 


Soojusenergia arvestamine

1. Soojuse Müüja esitab soojuse tarbimise eest arve eelneva kalendrikuu kohta, võttes aluseks Soojuse Müüjale Tarbija poolt edastatud soojusarvesti näidud.
1.1. Kauglugejatega varustatud Võru ja Väimela kaugküttepiirkonna tarbijad ei pea soojusarvesti näitu teatama.
1.2. Kauglugejata Puiga kaugküttepiirkonna Tarbijad on kohustatud edastama Soojuse müüjale soojusarvesti näidud iga kuu kahe esimese tööpäeva jooksul.
2. Soojusarvesti puudumisel, seiskumisel, ajutisel puudumisel, selle rikete või remondi korral, muude soojusarvestuse katkestuste ajal, soojusarvesti taatlemisaja ületamisel või Tarbija poolt esitatud näitude ilmse mittevastavuse korral Lepingus toodud ühendusvõimsusele ja kuu keskmisele välistemperatuurile toimub tarbitud soojuse arvestus arvestusliku metoodika alusel, mis on leitav: https://www.riigiteataja.ee/akt/12930302 


Liitumine

Liitumist kaugküttevõrguga reguleerib kaugkütteseadus. Järelevalvet liitumiste seaduslikkuse üle teostab Konkurentsiamet.

Liitumine Danpower Eesti AS-i kaugküttevõrguga on iga liituja jaoks individuaalne, liitumise soovi kohta esitab taotleja avalduse (vt allpool olevat vormi). 

Lisatud dokumendid


Tehniliste tingimuste ja kooskõlastuste väljastamine projekteerijatele

Danpower Eesti AS-ilt tuleb küsida projekteerimise tehnilised tingimused kõigil, kes kavandavad ehitustöid Võru linnas ja Puiga külas. Kõik koostatud projektid ehitistele, mis asuvad kaugküttetorustike läheduses, tuleb kooskõlastada Danpower Eesti AS-iga enne ehituse algust. Päringute läbivaatamiseks arvestada ligikaudu 14 päeva. Päringud saata Jan Mustjõgile: jan.mustjõgi@danpower.de.


Mida teha soojakatkestuse korral?

Danpower Eesti AS teeb kõik endast oleneva selle heaks, et olla oma klientidele kvaliteetne ja kindel soojavarustaja. Sellest hoolimata võib trassidel ette tulla avariisid. Sellisel juhul on Danpower Eesti AS-i ülesanne teavitada oma kliente soojavarustuse katkestamisest õigeaegselt ette ning likvideerida avarii võimalikult kiiresti.

Tahame oma klientidele aga südamele panna, et nad vastutavad ise oma majas olevate tehnosüsteemide korrasoleku eest. Väljaspool maja oleva torustiku ning küttesüsteemide korrasoleku eest vastutab Danpower Eesti AS. Seoses sellega on meie esimene palve, et palun veenduge selles, et majas olev torustik oleks täielikult isoleeritud ning kraanid ei tilguks. Samuti veenduge palun, et katkestuse ajal oleks suletud välisuksed ja aknad, et majad ei jahtuks kiiresti ning külm ei saaks torustikule ligi. Kui te teate, et teie süsteemis on nõrgad kohad ning on soojakatkestus, siis palun katke külma kaitseks torustik või laske torustikus katkestuse ajaks vesi välja, et vesi ei saaks torustikus külmuda.
Toome näiteks, et 9. detsembril 2012.a. tekkinud avarii tõttu külmusid ühe Võru kortermaja pööningul torud, kuigi Danpower Eesti AS oli korteriühistut katkestusest teavitanud ning asus viivitamatult avariid likvideerima.

Danpower Eesti AS-i spetsialistid käisid kahjusid koha peal hindamas ning selgus, et elamu pööning, kus torustik kulgeb, on ohtlikus seisukorras, mitmed kohad on isoleerimata, seda eriti kraanide juures ning temperatuur pööningul on sama mis välistemperatuurgi. Klient oli teadlik oma süsteemi nõrkadest kohtadest, kuid ei võtnud sellest hoolimata kasutusele ettevaatusabinõusid. Sellistes tingimustes piisab juba lühiaegsest katkestusest, et torustik saaks külmakahjustusi.

Palume kõigil korteriühistutel oma tehnosüsteemide korrasoleku eest vastutada ja süsteeme regulaarselt kontrollida. Kulud, mis on tekkinud kliendile, kui klient ei ole oma tehnosüsteemide korrasoleku eest piisavalt hoolitsenud ning ei ole võtnud avarii korral kasutusele ettevaatusabinõusid, on iga kliendi enda kanda. Loodame siiski, et järgnev kütteperiood kulgeb avariideta ning palume oma klientidel enda tehnosüsteemid üle vaadata.
 

Kui vajate abi küttesüsteemi hooldamisel


Kui vajate abi küttesüsteemi hooldamisel, pöörduge meie poole. Küttesüsteemide hooldamisega tegelevad Danpoweri grupi ettevõtte Praavitus OÜ spetsialistid. Kontaktisik Praavitus OÜ juhatuse liige Mati Laur, 515 6129, mati.laur@danpower.de. Loe lähemalt teenuste lehelt.


Energia kokkuhoid


Milline on energiakasutus hoones, milles elad? Saad seda võrrelda Eesti keskmiste näitajatega. Vastuse koos energia kokkuhoiuvõimalustega leiad Eesti Jõujaamade ja Kaugütte Ühingu (EJKÜ) veebilehelt.