Võru kaugküttevõrgu laiendus toob kaasa ajutisi liikluspiiranguid al 15.06.18!

Võru kaugküttevõrgu laiendus toob kaasa ajutisi liikluspiiranguid

Võru kaugkütteettevõte Danpower Eesti AS alustab 15. juunil kaugküttevõrgu ehitustöödega Võru linnas. Ehitustööde tulemusel liidetakse Võru kaugküttevõrguga Võru vallavalitsushoone ja Tamula Kodu uusarendus. 


Danpower Eesti juhatuse liige Kairi Wolff selgitas, et ehitustööde eesmärk on suurendada Võru kaugküttevõrgu efektiivsust ning suvi on parim võimalik aeg ehitustööde teostamiseks. „Ehitus algab 15. juunil, mil esmalt liidame kaugküttevõrguga Võru vallavalitsushoone. Ehitustööde tõttu on liiklus ajutiselt häiritud Vilja tänaval alates Vabaduse tänava ristmikust ning Tartu tänaval,” kirjeldas Wolff töö kulgu, lisades, et kõikidele ehitusobjektiäärsetele kinnistutele tagatakse ligipääs.

Kreutzwaldi 59c objekti ehk Tamula Kodu uusarenduse kaugküttevõrguga liitmine algab juulis. „Tamula Kodu ehitustööde raames toimuvad ehitustööd Lille tänaval alates Piiri tänava ristmikust ning Niidu tänaval,” tõdes Wolff, paludes linnaelanikelt liiklusmuudatuste osas kannatlikku meelt ja mõistvat suhtumist. „Projektide valmides saavad Tamula Kodu uusarenduse läheduses olevad hooned samuti võimaluse lihtsamalt liituda kaugküttevõrguga,” rõhutas Wolff.

Ehitustöödega tegeleb ettevõtte Metrx OÜ, mis möödunud suvel teostas näiteks Rõuge soojavõrgu rekonstrueerimist ning tegi mitmeid töid edukalt ka Danpowerile. Metrx OÜ juhatuse liige Tarvo Sarapuu sõnas, et tööde teostamiseks on planeeritud piisav aeg, millest tulenevalt peaksid kõik ehitustööd tehtud olema septembri lõpuks. „Tööde käigus paigaldame uued kaugküttetorud kahe objekti peale kokku ca 1,1 km pikkusele alale ning taastame ehituse käigus lõhutud katendid,” lisas Sarapuu.

Omanikujärelevalvet teostab ehitustöödel OÜ Äärejuht. Omanikujärelvalve insener Urmas Raagi sõnul seisab OÜ Äärejuht selle eest, et töö kulgeks vastavalt projektile, järgitakse ehituslikke norme ning tagatakse ehituse kvaliteet. „Ehitustööde käigus võib ette tulla ootamatuid olukordi, kuid püüame teha kõik endast oleneva, et lahendused leitakse kiiresti ja efektiivselt,” lisas Raag.