Mida meeles pidada külmal talvel

Mida meeles pidada külmal talvel

Praegusel külmaperioodil palume Teil jälgida oma soojussõlmi ja hoiduda küttesüsteemide, eelkõige sõltuvate  küttesüsteemide liigsest mahareguleerimisest. Kütte maha keeramise tagajärjel võivad radiaatorid või torustikud lõhki külmuda, mis toob omakorda kaasa nii soojavarustuse tõrkeid kui ka tõsisemaid kahjusid. Ühe maja radiaatori  külmumine võib ohustada kogu võrgu tehnilist seisundit, mis võib omakorda viia selleni, et kogu linna küttevarustus on häiritud.
Kui plaanite maja küttesüsteemi välja vahetada, soovitame sõltuva küttesüsteemi asendada sõltumatu küttesüsteemiga. Sõltuva küttesüsteemi korral liigub katlamajast tulev kaugküttetrassi vesi otse läbi majasiseste torustike ja radiaatorite, sõltumatu küttesüsteemi puhul liigub kaugküttetrassi vesi kõigepealt soojussõlmes olevasse soojusvahetisse, andes seal hoonesiseses kontuuris ringlevale veele oma soojuse, ning sealt juba jahtununa katlamajja tagasi. Sõltumatu küttesüsteemi korral saab külma tõttu lõhkenud radiaatorist välja lekkida vaid majasisese kontuuri vesi ning veekadu ja –kahjustused on sellisel juhul tunduvalt väiksemad kui need oleksid sõltuva küttesüsteemi korral.