Üldinfo

Danpower Eesti AS (endise nimega AS Võru Soojus) on Saksa energiafirmale Danpower GmbH 100% kuuluv soojusvarustusettevõte, mis varustab Võru linna soojaga. Võru linnas on kolm kaugküttevõrgu piirkonda: Kesklinna, Võrukivi ja Laane kaugküttevõrk. Suurim neist on Kesklinna, kus on kokku ühendatud Vabaduse ja Võrusoo katlamajade soojusvõrgud. Danpower Eesti AS-is töötab 50 töötajat.

Danpower Eesti AS omab hetkel 40 MW installeeritud võimsust, millest maksimaalselt kasutatakse ligi 30 MW. Kaugkütte võrgus varustatakse soojaga 201 objekti, mis kõik on varustatud soojusarvestitega ja 99% ka automaatsete soojussõlmedega.

Danpower Eesti AS-il on  24,8 kilomeetrit soojustrasse, millest ca 13 kilomeetrit on kaasaegsetest eelisoleeritud torudest, ülejäänud on paigaldatud betoonkünadesse ja maapeale. Need torustikud on suures osas 25-35 aastat vanad.


Ajalugu


Ettevõte on asutatud 1974. aastal Ühendatud Soojusvõrkude ja Katlamajade Direktsiooni osana, 1980. aastal reorganiseeriti ettevõte Võru Rajooni Soojusvõrkude Ettevõtteks, 1992. aastal aktsiaseltsiks Võru Soojus, 1993. aastal munitsipaalettevõtteks Võru Soojus. Alates 23. detsembrist 1997 on ettevõte registreeritud Äriregistris aktsiaseltsina Võru Soojus. Alates 09.05.2013 on AS Võru Soojus uueks ärinimeks Danpower Eesti AS. 

Olulisimad etapid Võru kaugkütte arengus:
 • 1972. aastal ehitati Võru linna esimene tsentraalkatlamaja Vabaduse tänavale.
 • 1988. aastal ehitati seoses linna arenguga ja uue elamurajooni tekkimisega uus katlamaja Võrusoole, mis pidi hakkama varustama ka tulevast tööstuspiirkonda.
 • 1995. aastal ühendati Vabaduse ja Võrusoo katlamaja ühtsesse ringsüsteemi.
 • 1995. aastal renoveeriti üks Võrusoo katlamaja katel, millele ehitati juurde 7 MW hakkpuidul töötav eelpõlemiskolle.
 • 1997. aastal ehitati Laane katlamaja 1 MW Kiviõli katlale saepuru eelkolle.
 • 1998. aastal renoveeriti Võrukivi katlamaja, sest piirkonnas polnud seoses tööstuse likvideerumisega võimalik suurte kateldega enam tarbijaid normaalselt soojusega varustada, renoveeriti ka piirkonna kaugkütte torustikud.
 • 2001. aastal ettevõttes toimunud saneerimise ja arendustöö tulemusena likvideeriti Vabaduse katlamaja ja asemele ehitati 8 MW tipu- ja reservkatlamaja, mille juhtimine ja jälgimine toimub Võrusoo katlamajast.
 • 2002. aastal ehitati uus kaasaegne 300 tonni mahutav keskkonnanõuetele vastav raskeõlimahuti Vabaduse katlamajale.
 • 2005. aastal alustas tööd uus Võrusoo 10 MW biokütusekatlamaja, mille tulemusena toodeti Võru Soojuses (al 2013 Danpower Eesti AS) puiduhakkel ligi 75% soojusest. Danpower Eesti AS-is on põhitähelepanu all keskkonnasäästlikuma biokütuse kasutamine.
 • 2006. aastal ehitati kahe amortiseerunud Võrukivi raskeõli mahuti asemele üks 200 tonni kütteõli mahutav mahuti.
 • 2007. aastal ehitati Võrusoo katlamaja juurde uus 800 tonni kütteõli mahutav mahuti, seega on Danpower Eesti AS-il täielikult kaasajastatud vedelkütuse mahutipark, mis vastab kõikidele keskkonnakaitselistele nõuetele.
 • 2012. aastal omandas Danpower GmbH Võru Soojuse aktsiad 100%-liselt.
 • 2013. aastal muudeti AS Võru Soojus ärinimi. Ettevõtte uueks nimeks sai Danpower Eesti AS.
 • 2014. aastal paigaldati Võrukivi katlamajja 1,5 MW biokütuse katel.
 • 2014. aastal asendati Võrusoo katlamajas aurukatlad veekateldega: 6 MW biokütuse katel ja 10 MW õlikatel.